Home

Voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet hebben de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel gezamenlijk contracten afgesloten met zorgaanbieders.

De gezamenlijke inkoop van zorg heeft ertoe geleid dat er ongeveer 85 gecontracteerde zorgaanbieders zijn. Gemeenten Maasdriel en Zaltbommel investeren in een langdurige relatie met de zorgaanbieders en in goed overleg met hen willen we de beste zorg blijven bieden voor onze inwoners.

Praktische informatie

Een overzicht van de gecontracteerde zorgaanbieders en de zorg die zij leveren vindt u onder het kopje ‘Product & Zorgaanbieder‘. De landelijk via de VNG ingekochte zorg vindt u onder de tabs LTA (Landelijk Transitie Arrangement).

Voor vragen: zie onze contactinformatie hiernaast.